Kakelugnar

Eldning i kakelugn.

Att elda rätt i kakelugn kräver viss kunskap och teknik. Man ska alltid elda med stängda innerluckor för att elden inte ska brinna för hektiskt. Av samma anledning ska man alltid lägga in veden i ugnen platt på eldstadens botten och aldrig ställa in veden på högkant. Om ugnen är svårtänd och vill ryka in, kan det bero på kallras i pipan. Då kan man tända lite papper i ena sotluckan så får man ut proppen ur ugnen. När man har fått upp en fin eld kan man skjuta in dragspjället en tredjedel för att få en lugnare eld. Vissa ugnar har en draglucka på överfrisen som i huvudsak används för att ventilera rummet. Den ska vara stängd när man tänder. Sträva alltid efter att ha en glödbädd som varar länge och brinner långsamt. Prova dig fram på din ugn.

Eldning i nysatt kakelugn.

Efter fyra till sex månader kan man börja elda mycket försiktigt. Man börjar med några tidningsblad ca tre, fyra st. Vänta några timmar, tänd igen på samma sätt. Nästa dag, tänd några små pinnar och låt dem brinna ut. Tänd nästa dag på samma sätt i fyra, fem dagar och öka vedmängden successivt. En ineldning bör pågå i några veckor. Ineldningen är avgörande för ugnens livslängd, likaså att man aldrig sprängeldar i ugnen med öppna innerluckor. Om ugnen utsatts för sprängeldning ser en van murare det direkt!.

Kom ihåg att en kakelugn är en ugn! Det är ingen öppen spis. Det är ingen kamin.